Prezentace výsledků projektu Go-Eco

Publikováno Zprávy Monday, 15. February 2016

K dispozici jsou výsledky projektu Go-Eco, v rámci kterého bylo dosaženo úzké spolupráce s 8 průmyslovými parky z 8 různých evropských států a zpracováno více než 80 studií proveditelnosti (10 pro každý park), za účelem bližšího pohledu na klíčové technologie zvyšování a energetické efektivnosti.

Bližší informace zde: http://go-eco.info/cz/vysledky-projektu/