Aktivity

Projekt postupoval v následujících krocích:

  • Analýza stávající situace v průmyslovém parku, zhodnocení budov a zařízení
  • Návrh opatření k úspoře energií a nákladů
  • Výběr opatření vhodných k realizaci a návrh variant projektu k realizaci

Všechny činnosti byly probírány s provozovatelem parku a jednotlivými nájemci.

Návrh modernizace vytápění areálu proto byl nejdůležitějším úkolem pro jeho úspěšný rozvoj. Jako nejvhodnější řešení se ukázalo vybudování nového zdroje tepla s plynovou kogenerační jednotkou a plynovými kotli, a instalace nových teplovodních rozvodů s předávacími stanicemi v každém objektu.  Tento projekt byl úspěšně realizován s investiční podporou ze strukturálního programu Eko-Energie.

Nový zdroj se skládá z kogenerační jednotky o výkonu 520 kWe založené na motoru MAN a čtyř klasických teplovodních litinových kotlů, každý o výkonu 320 kWt.

CZ3-DSCN6441red

Distribuční soustava je provedena z části venkovním nadzemním předizolovaným potrubím s vnějším krytím ocelovým plechem, část rozvodů je uvnitř budov s klasickou minerální izolací. V každé budově je umístěna předávací stanice s měřením dodávky tepla.

CZ2-DSCN6482 red

Návratnost dalších analyzovaných opatření (zateplení budov, modernizace osvětlení) se ukázala jako příliš dlouhá a jejich realizaci bude možno provést, až si to vyžádá stav budov,  stávajícího zařízení nebo potřeby nájemců.

Vedení společnosti Sklady Hodonín zkoumá další možnosti zefektivnění energetického hospodářství a jejich financování.  V rámci projektu goEco byla společně sledována příprava nového dotačního programu OP PIK.

Možnosti společného postupu firem v areálu kromě oblasti zajišťování energií, tj. společné nakupování výrobků a služeb, jsou relativně omezené, protože firmy mají různé oblasti působnosti a o nakupování většinou rozhodují jejich nadřízené složky.

 

Kompletní výsledky projektu, včetně příkladů jednotlivých zahraničních aktivit, jsou k dispozici zde:

Brozura-goEco-CZ