Cíle

Cílem projektu GO ECO bylo snížení spotřeby energie a emisí CO2 ve vybraných průmyslových parcích.

Hlavní metodou k jeho dosažení byl návrh a vývoj integrované energetické koncepce pro každý průmyslový park. Jednotlivé plánované činnosti a dílčí výsledky byly popsány v následující záložce.

Důležitým aspektem byla celková optimalizace spotřeb a dodávek energie a minimalizace nákladů napříč jednotlivými společnostmi podnikajícími v daném parku. Vzájemné pozitivní synergické efekty namohly ke splnění těchto cílů.

Informační publikace o cílech a výsledcích projektu je k dispozici zde: Brozura-goEco-CZ