Cílová skupina

Kromě provozovatele vybraného průmyslového parku a jeho uživatelů se projekt GO ECO obracel zejména na:

  • politické činitele na lokální i národní úrovni,
  • společnosti a podnikatele, zvláště malé a střední podniky, působící v jiných průmyslových parcích,
  • energetické agentury a firmy poskytující energetické služby,
  • zájemce o energetickou účinnost v sektoru budov a průmyslu a v oblasti výroby, distribuce a spotřeby energie.