Kontakt

Váš zájem o projekt GoECO vítáme a jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy.

Za českého partnera projektu, společnost SEVEn
Bohuslav Málek

www.svn.cz

 

Mezinárodní koordinátor projektu: http://go-eco.info/