Průmyslový park

Český partner se v rámci projektu GO ECO věnoval business parku
Sklady Hodonín.

DSCN2866r    DSCN2800r

Areál dnešního průmyslového parku Sklady Hodonín má dlouhou historii sahající až do 12. století. Původní středověký hrad prošel řadou přestaveb a v r. 1787 zde byla zřízena výrobna tabáku. Tato výroba se zde udržela po více než 2 století až do r. 2006, kdy poslední majitel – společnost Philip Morris areál opustila. Areál nyní vlastní soukromá společnost „Sklady Hodonín s.r.o.“ vytvořená za účelem správy parku.

Průmyslový park zahrnuje cca 30 budov různé velikosti a typu na ploše 6 ha. Celková výměra podlahové plochy je 60 000 m2 vhodné pro výrobní činnosti, skladování a administrativní účely.
V současnosti v areálu působí jako nájemci cca 40 institucí a firem. Mezi uživateli kancelářských prostor jsou významné ministerské instituce, činnosti firem zahrnují různé výrobní obory (např. izolační skla, betonové prvky, plasty, ocelové dráty), a služby (prádelna a chemická čistírna, odpadový management).
Hlavním problémem, které musel majitel areálu řešit, byla modernizace energetického hospodářství. Původním zdrojem tepla byla mazutová kotelna, která byla ve špatném stavu a rozvod tepla byl zastaralý pomocí páry.

Novým zdrojem je nyní kogenerační jednotka na zemní plyn a nové plynové kotle.  Bližší informace o realizovaném projektu jsou uvedeny v záložce Aktivity.

Elektřina je rozváděna k jednotlivým nájemcům pomocí lokální distribuční soustavy. Jejím zdrojem je kombinace vlastní výroby na kogenerační jednotce a fotovoltaických panelech na střechách budov (tyto dva zdroje se v průběhu roku vhodně doplňují), a nákup ze sítě.

Další informace na stránkách SEVEn jsou k dispozici zde.