Výsledky projektu

Cílem projektu byla optimalizace výroby a spotřeby energie v jednotlivých vybraných průmyslových parcích. Úspory byly očekávány zejména díky synergickým efektům a provázání potřeb jednotlivých podniků (integrované energetické koncepce).

Výsledky projektu jsou následující:

  • Dosažení úzké spolupráce s 8 průmyslovými parky z 8 různých evropských států
  • Vytvořeny technologické soupisy a kalkulační nástroje (příklady a vzory) v oblastech osvětlení, vzduchotechniky, biomasy a kogenerace. Lze si jich stáhnout zde.
  •  Zpracováno více než 80 studií proveditelnosti (10 pro každý park) partnery projektu GoEco za účelem bližšího pohledu na klíčové technologie zvyšování energetické efektivnosti
  •  Vytvoření jednotné Směrnice energetické koncepce partnery projektu, zabývající se zaváděním opatření vedoucích ke snižování energetické spotřeby a nákladů.
  • Zpracování Organizační koncepce pro společné zadávání produktů a energie, která je k dispozici zde: Organisational concept for joint procurement of products
  •  Konsorciem vytvořeny listy pro společné zadávání zakázek a hospodaření s energií, které můžete naleznout zde.
  •  Všichni partneři zavedli konkrétní opatření v průmyslových parcích, od výměny topného systému až po osvětlení a implementaci systémů pro hospodaření s energií.
  •  Výsledky tohoto projektu byly veřejně prezentovány na mezinárodní konferenci v Paříži 3. prosince 2015.
  • Kompletní výsledky projektu jsou k dispozici zde: Brozura-goEco-CZ

Zkušenosti získané tímto projektem by měly pomoci najít a vytvořit nové jednotné řešení snižování emisí skleníkových plynů v průmyslových parcích. Jsou očekávány různé výsledky v závislosti na struktuře každého průmyslového parku a specifickém pracovním rámci každé země.