varti

Pārdomāti risinājumi

Projekta goEco laikā tiek izstrādāti pārdomāti un ilgtspējīgi energoefektivitātes risinājumi

tts_avio

Norobežojošās konstrukcijas

Norobežojošo konstrukciju siltināšana būtiski samazina ēkas enerģijas patēriņu

bildes 022

Energoefektīvas iekārtas

Uzstādot energoefektīvas ražošanas iekārtas iespējams samazināt produkta ražošanas izmaksas

Sākums

Projekta goECO laikā tiek īstenota Industriālo parku energoefektivitātes paaugstināšanas programma. Energoefektivitātes paaugstināšana dod iespēju samazināt uzņēmumu izmaksas, kas var palielināt uzņēmumu peļņu un konkurētspēju.

Industriālajos parkos ir daudzi enerģijas patērētāji un vairākas enerģiju ražojošās iekārtas. Lai samazinātu kopējo un katra industriālā parka uzņēmuma enerģijas patēriņu, ir iespējams vairākas enerģiju ražojošās iekārtas apvienot vienā, kā rezultātā paaugstinās enerģijas ražošanas efektivitāte un samazinās izmaksas.

Projekta goEco laikā tiek apzinātas iespējas samazināt industriālo parku enerģijas patēriņu izstrādājot un īstenojot Integrētas Enerģijas Koncepcijas.

Projektā iesaistītas 8 dalībvalstis – Latvija, Vācija, Francija, Čehija, Polija, Zviedrija, Slovēnija un Slovākija. Lai iegūtu sīkāku informāciju par pārējām projekta dalībvalstīm un industriālajiem parkiem, apmeklējiet katras dalībvalsts goEco mājaslapu.