Untitled

Par projektu

Industriālie parki un to teritorijas piedāvā plašas sinerģijas iespējas racionālam enerģijas patēriņam un energoefektīvu enerģiju ražojošu tehnoloģiju uzstādīšanai. Bieži vien tieši mazie un vidējie uzņēmumi, kas atrodas šajos industriālajos parkos, saskaras ar līdzīgām enerģijas patēriņa un ražošanas problēmām.

Sadarbība starp šiem uzņēmumiem ir galvenais faktors, kas ļautu izmantot pieejamos inovatīvos risinājumus energoefektivitātes problēmu risināšanai. Tāpēc goEco projekta galvenais mērķis ir industriālajos parkos esošo uzņēmumu sadarbības veicināšana, lai samazinātu enerģijas patēriņu un CO2 emisiju apjomu.

Projekta laikā tiks izstrādāti Integrētas Enerģijas Koncepcijas un īstenotas astoņās projekta dalībvalstīs.

Projekts goEco tiek īstenots 36 mēnešus (01/2013 – 12/2015).