Mērķa grupas

Šī projekta mērķa grupas ir:

  • Pašvaldības, vietējās un valsts iestādes,
  • Vietējie uzņēmumi ar uzsvaru uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
  • Enerģijas aģentūras un ESKO uzņēmumi.