Projekta mērķi

Galvenais projekta mērķis ir īstenot Integrētas Enerģijas Koncepcijas, kas balstītas uz standartizētu pieeju no visiem projekta partneriem. Galvenie Integrētās Enerģijas Koncepcijas izstrādes soļi:

  • Industriālā parka enerģijas patēriņa un ražošanas analīze,
  • Enerģijas patēriņa ietaupījuma potenciāla apzināšana,
  • Energoefektivitātes pasākumu tehniski-ekonomisko pamatojumu izstrāde atsevišķiem uzņēmumiem un vairāku uzņēmumu apvienojumam industriālajā parkā,
  • Integrētas Enerģijas Koncepcijas izstrāde industriālajam parkam ar mērķi īstenot kopējus energoefektivitātes pasākumus visā industriālajā parkā,
  • Izstrādātās koncepcijas īstenošana industriālajā parkā sniedzot gan finanšu, gan tehniskās, gan iepirkumu konsultācijas,
  • Projekta īstenošana industriālajā parka, īstenojot ekonomiski pamatotus energoefektivitātes pasākumus un veicot enerģijas patēriņa monitoringu pēc pasākumu īstenošanas.