Działania

Głównym zadaniem projektu było stworzenie koncepcji zintegrowanej gospodarki energetycznej jako strategii służącej opracowaniu modelu współpracy pomiędzy mającymi wspólne cele partnerami z konsorcjum projektu.

Cele projektu:

  • Przeprowadzenie analizy struktury podaży i popytu na energię w parku przemysłowym,
  • Zidentyfikowanie potencjału oszczędności energii i podstawowych technologii,
  • Opracowanie studiów wykonalności  dotyczących wdrożenia  konkretnych technologii  (mających na celu uzyskanie oszczędności energii) przez indywidualne zakłady bądź w ramach współpracy kilku MŚP na terenie parku przemysłowego,
  • Opracowanie zintegrowanego systemu energetycznego parku przemysłowego, który stanowić będzie wytyczne dla wdrożenia wspólnych działań,
  • Wdrożenie wypracowanej strategii poprzez doradztwo dla podmiotów w zakresie pozyskania środków finansowych,  dokonywania zakupów  na cele modernizacji systemu energetycznego  oraz zarządzania systemem energetycznym,
  • Wsparcie w przygotowaniu realizacji przedsięwzięć oraz w postępowaniach przetargowych dot. inwestycji nisko-budżetowych, monitorowanie prowadzonych działań poprzez wprowadzenie systemu zarządzania energią.

W zakładce “do pobrania” znajdą Państwo pomocne materiały.

Współpraca w ramach parków przemysłowych

Ważną częścią projektu goEco było ustanowienie współpracy firm w parkach przemysłowych w zakresie działań na rzecz ograniczenia zużycia energii i poprawy efektywności energetycznej, np poprzez wspólne nabywanie energooszczędnych urządzeń bazując na idei Zintegrowanej gospodarki energetycznej. W tym celu Konsorcjum opracowało koncepcję organizacyjną na wspólnych zamówień (Koncepcja organizacji zakupów grupowych) a partnerzy organizowali tematyczne warsztaty dla przedstawicieli firm w parkach przemysłowych przedstawiając zalety i wyzwania dla takiego podejścia do współpracy.

Wyniki projektu goEco pokazują, że inicjacja wspólnych działań różnych firm znajdujących się w tym samym parku przemysłowym jest trudna. Wszyscy partnerzy – niezależne od kraju, sytuacji gospodarczej i rodzaju parku biznesowego – mają takie same doświadczenia: firmy niechętnie podejmują współpracę wykraczającą poza ich podstawową działalność. Dzieje się tak głównie z trzech powodów:

  • wielkość firm: wiele firm w parkach przemysłowych goEco stanowiły małe lub średnie przedsiębiorstwa; niektóre z nich są częścią dużych firm. Szczególnie małe i średnie firmy nie mają możliwości ani finansowych ani kadrowych do zajmowania się zagadnieniami energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, które nie leżą w zakresie ich podstawowej działalności.
  • konkurencja: wiele firm zlokalizowanych w jednym parku przemysłowym bezpośrednio konkuruje ze sobą lub przeciwnie – nie znają się nawzajem, ponieważ pracują w zupełnie innych branżach. W związku z tym gotowość do wspólnej pracy jest wyraźnie ograniczona. Aspekty te podnoszono w rozmowach dwustronnych, poza forum publicznym.
  • waga działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii: dla większości firm w parkach przemysłowych zaangażowanych w projekcie (za wyjątkiem parku IPOS w Szwecji) koszty energii są wysokie i wynoszą nie więcej niż 2 – 5% strukturze kosztów. Tak więc redukcja kosztów energii nie jest działaniem priorytet podejmowanym przez kierownictwo firmy. Z drugiej jednak strony, decydenci są zainteresowani działaniami cechującymi się wysoką stopą zwrotu z inwestycji bądź działaniami nie inwestycyjnymi prowadzącymi do obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dobre wyniki projektu goEco zostały osiągnięte dzięki ścisłej współpracy z zarządcami parków (tam, gdzie istniał formalny zarząd) lub dzięki indywidualnej współpracy z poszczególnymi firmami.