Park przemysłowy

Park przemysłowy Kokoszki

Informacja o Parku Przemysłowym Kokoszki

Początki działalności Parku Przemysłowego Kokoszki sięgają końca lat 1960-tych, wraz z uruchomieniem Kombinatu Budowlanego Kokoszki. Przedsiębiorstwo było wykonawcą największych osiedli mieszkaniowych Gdańsk, łącznie ok. 30% budynków w Gdańsku. Dobre położenie w pobliżu obszaru zurbanizowanego Gdańska i dobre połączenia drogowe spowodowały, że na terenie Parku ulokowało swoje siedziby szereg przedsiębiorstw.

Całkowita powierzchnia Parku wynosi ok. 110 ha. Park dysponuje cały czas terenem pod przyszły rozwój.

Łącznie na terenie parku funkcjonuje ponad 50 podmiotów, 31 głównych przedsiębiorstw zostało zaproszonych do projektu Go ECO. Przedsiębiorstwa reprezentują następujące sektory:

  • Spółka ciepłownicza               1
  • Produkty budowlane            12
  • Mechaniczny                             5
  • Elektronika i informatyka     4
  • Chemiczny                                 5
  • Odzieżowy                                  1
  • Logistyka i transport               3

Główne nośniki energii wykorzystywane przez zakłady na terenie parku to ciepło sieciowe, para wodna, energia elektryczna i gaz sieciowy oraz LPG. Zakłady zasilane są w ciepło z lokalnego źródła i sieci ciepłowniczej.

Roczne zużycie energii na terenie parku sięga 48 000 MWh, z tego ok. połowę stanowi energia elektryczna. Park zasilany jest w energię z GPZ Kokoszki i 12 podstacji. Wstępna analiza danych zużycia energii wskazuje, że jest potencjał dla wdrażania przedsięwzięć energooszczędnych i obniżenie zużycia energii przez zakłady w Parku.