20120704648

GoEco

Energieffektivisering i företags- och industribyar.

Välkommen till den svenska webbsidan för GO Eco

I Go ECO är målet att energieffektivisera industriparker och företagsbyar och att finna innovativa lösningar för gemensamma energisystem, -användning och -produktion.

Industriparker och företagsbyar har en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. De rymmer ofta företag med stor energianvändning. Det finns stora möjligheter för energieffektivisering och synergier för energianvändning och -produktion.

I projektet Go ECO, som finansieras genom EU- fonden Intelligent Energy Europé, kommer energikontor i 8 länder samverka för att hitta energilösningar för industriparker och företagsbyar som leder till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser. Uppbyggnaden av ett internt nätverk för att löpande hantera olika energifrågor är också ett viktigt mål. Projektet pågår i tre år med start 1 jan 2013.

Den företagsby som valts ut som svenskt bidrag är Industry Park of Sweden , IPOS i Helsingborg. Där finns ett tiotal olika verksamheter i huvudsak med kemiteknisk inriktning. Under projektets gång kommer resultaten att kommuniceras till andra industriparker och företagsbyar både nationellt och internationellt.