bea_spandau_100915

Energetska učinkovitost

Potenciale energetske učinkovitosti je možno določiti in razvijati.

MG_4843

Izraba obnovljivih virov energije

Energetski koncepti preverjajo možnosti za izrabo obnovljivih virov energije s študijami izvedljivosti.

Kornburger-Weg_21

Izolacija stavb

Obnova stavbnega ovoja je pomemben prispevek k zmanjšanju rabe energije za ogrevanje.

Dobrodošli na spletni strani projekta goEco!

Primarni cilj projekta Go – ECO je brezplačna strokovna podpora majhnim in srednje velikim podjetjem za doseganje prihrankov energije in zmanjšanje emisij CO2 na podlagi izdelanegaenergetskega koncepta v poslovno-industrijskih conah.

Doseganje povečanja energetske učinkovitosti temelji na izvajanju sledečih podpornih aktivnosti:

  • Izvajanje strokovnih storitev za doseganje prihrankov energije in zmanjšanje stroškov: svetovanje in izobraževalne delavnice, hitri energetski pregledi;
  • Podpora pri izvedbi ukrepov: ocene izvedljivosti, razvojna orodja, pridobivanje subvencij;
  • Izdelava energetskega koncepta industrijsko-poslovne cone: skupna izvedba ukrepov podjetij, povezovanje energetskih sistemov, idr.

Več informacij o projektu preberite v Predstavitvi projekta Go-ECO.