Četrti go Eco projektni sestanek v Ljubljani

Institut “Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkvitost je med 9. in 10. oktobrom 2014, gostil četrti projekti sestanek go Eco.

Sestanka so se udeležili vsi projektni parnerji iz osmih evropskih držav:

 • BEA: Berlin Energy Agency (Berlin – Nemčija), projektni koordinator,
 • SEA – SE: Skane Association of Local Authorities (Malmo, Švedska),
 • ARENE: Regional Agency for the Enviroment and New Energies of lle – de France (Pariz, Francija),
 • SEVEn: The energy Efficiency Center (Češka),
 • Ekodoma: Ekodoma (Riga, Latvia),
 • BAPE: Baltic Energy Conservation Agency (Gdansk, Poljska),
 • ECB: Energy Centre Bratislava (Bratislava, Slovaška),
 • JSI: Jožef Stefan Institute (Ljubljana, Slovenia).

Prvi dan projektnega sestanka je bil namenjen rekapitulaciji projektnih aktivnosti od zadnjega snidenja v Parizu. V sklopu tretjega delovnega paketa (WP3) so bile določene so bile smernice za izdelavo tehnoloških projektnih orodij, katere je vsak posamezni partner zadolžen za izvedbo. Hkrati so bile predstavljene izdelane zasnove Integriranih energetskih konceptov v posameznih poslovno-industrijskih conah:

 • analiza obstoječega stanja rabe in proizvodnje energije v poslovno-industrijski coni,
 • rezultati študij izvedljivosti,
 • predstavitev scenarijev razvoja poslovno-industrijske cone do leta 2020: “BAU”,”Greeen” ter “Cooperative”,
 • Implementacijske strategije izvajanja ukrepov (predlogi premagovanja začetnih ovir, predlagane časovnice izvajanja ukrepov, opredelitev odgovornosti).

Drugi dan projektnega sestanka je bil namenjen ogledu poslovno-industrijske conu BTC City Ljubljana.

Voden ogled je bil organiziran s strani Tehnično razvojnega sektorja BTC s strani g. Janeza Povšeta ter Tomaža Damjana. Predstavljene so bile implementacijske aktivnosti v trgovskem centru Merkur BTC, saj je bil pred kratkim izveden ukrepo zamenjave zunanjega ter notranjega sistema razsvetljave.

Imeli smo tudi edinstveno možnost ogleda zaključnih del menjave klimatov v Dvorani A, saj smo lahko primerjali izgled in značilnosti obratovanja prej nameščenih klimatov z novimi – energetsko učinkovitejšimi.