go Eco Projektna Brošura

Primarni cilj projekta goEco je brezplačna strokovna podpora majhnim in srednje velikim podjetjem za doseganje prihrankov energije in zmanjšanja emisij CO2 na podlagi izdelanega energetskega koncepta v poslovno-industrijskih conah.

Pridobljene izkušnje iz projekta bodo pomagale vzpostaviti splošni pristop in nove integrirane rešitve zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v poslovno–industrijskih conah. Glede na strukturo poslovno–industrijske cone in značilnosti posamezne države so bili opaženi različni rezultati. Poglavitne izkušnje in nova spoznanja so navedena v projektni brošuri.

SLika brošura