Integrirani energetski koncept

Predstavitev posameznih korakov pri vzpostavitvi Integriranega energetskega koncepta v poslovno industrijski coni BTC City Ljubljana.

Integrirani energetski koncept

Slika: Prikaz Integriranega energetskega koncepta v BTC City