Kontakt

Za več informacij kontaktirajte:

Institut “Jožef Stefan”
Center za energetsko učinkovitost
Peter Bevk
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 588 54 19
Telefax: +386 1 588 53 77
E-Mail: peter.bevk@ijs.si
Internet: www.rcp.ijs.si/ceu/