O Projektu

Poslovno-industrijske cone omogočajo številne priložnosti širjenja učinkovitih tehnologij za proizvodnjo energije (obnovljivi viri energije, soproizvodnja toplote in energije) ter racionalno rabo energije. Kljub temu se majhna in srednje velika podjetja soočajo s problemom uvajanja temeljih tehnologij za učinkovito in trajnostno proizvodnjo ter rabo energije.

Ustrezna strokovna podpora in medsebojno sodelovanje med podjetji je tako ključnega pomena za izkoriščanje obstoječih potencialov inovacij učinkovitih tehnologij.

Primarni cilj projekta Go – ECO je strokovna podpora majhnim in srednje velikim podjetjem za doseganje prihrankov energije in zmanjšanje emisij CO2 na podlagi razvoja in implementacijeintegriranega energetskega koncepta za poslovno-industrijske cone v osmih partnerskih državah.

Na levi strani boste našli nekaj kategorij, ki vas bodo pripeljale do različnih faz izvajanja projekta.