Cilji in ciljne skupine:

Glavni cilj projekta je razviti integrirani energetski koncept kot strategijo standardiziranega pristopa med sodelujočimi partnerji s sledečimi nameni:

  • Analiza oskrbe z energijo in strukture povpraševanja poslovno-industrijske cone, prepoznavanje energetsko varčnih potencialov in ustreznih temeljnih tehnologij,
  • Študije izvedljivosti ključnih tehnologij, ki jih je potrebno uvesti s strani podjetij ali s pristopom  sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji znotraj poslovno-industrijske cone,
  • Razvoj integriranega energetskega koncepta poslovno-industrijske cone kot smernice pri implementaciji izvajanja skupnih ukrepov,
  • Izvajanje razvojnih strategij, ki so podprte s posvetovanji z investicijskimi ter operativnimi dejavnostmi, razvojem projektov, razpisnimi postopki ter naložbami z nizkimi finančnimi vložki,
  • Vzpostavitev spremljanja izvedenih ukrepov z uvedbo sistema upravljanja z energijo (energetski menedžment),
  • Razvoj in uvajanje integriranih energetskih konceptov ter strategij za poslovno-industrijske cone.

Glavne ciljne skupine so:

  • Poslovno-industrijske cone,
  • Občine, lokalne ter državne institucije,
  • Lokalna podjetja s poudarkom na malih in srednjih podjetjih,
  • Energetske agencije in podjetja za energetske storitve (ESCO).