Doseženi rezultati

Institut “Jožef Stefan” je v vseh fazah projekta go Eco nudil strokovno podporo sodelujočim podjetjem v poslovno industrijski coni BTC City. V sodelovanju z tehnično razvojnim sektorjem je bilo za sodelujoča podjetja organiziranih več predstavitvenih sestankov z namenom natančnejše predstavitev projekta in planiranih aktivnosti podjetij na področju prihrankov energije.

Prve implementacijske aktivnosti so bile izvedene na dveh lokacijah:

  • Trgovski center Merkur BTC: zamenjava sistema notranje ter zunanje razsvetljave

Prvotno je bil nameščen energetsko neučinkoviti sistem razsvetljave s fluorescentnimi sijalkami tipa T8 (z EMPN) brez možnosti regulacije (zatemnjevanje) ter s skupno priključno močjo 166 kW. Zaradi relativno visokih letnih obratovalnih ur je bila temu primerna tudi raba električne energije – 674 MWh. Z namestitvijo energetsko učinkovitejših fluorescentnih sijalk tipa T5 (z ELPN) so doseženi vidni prihranki električne energije ter CO2 emisij (330 MWh/a, 182 t CO2). Hkrati so se potrebni stroški za električno energijo zmanjšali za 27.000 € na letni ravni.

Celoten ukrep zamenjave sistema razsvetljave se je izvedel v sodelovanju z Gorenjskimi elektrarnami d.o.o., ki so poleg tehnične podpore zagotovile tudi ustrezna finančna sredstva.


Tabela 1:
Doseženi energijski ter finančni prihranki v trgovskem centru Merkur

  • Dvorana A BTC: energetska sanacija sistema klimatizacije ter prezračevanja

Dvorana A je bila predhodno prezračevana s šestimi klimati, ki so bili nameščeni v treh strojnicah. Od tega je pet klimatov bilo brez vgrajenega sistema izkoriščanja odpadne toplote in s 30% primešavanjem povratnega zraka. Klimati so imeli zastarelo regulacijo delovanja brez možnosti frekvenčnega krmiljenja.

Novi klimati imajo za razliko od starih vgrajen rekuperator toplote z izkoristkom vračanja odpadne toplote večjim od 70% ter direktno poganjane radialne ventilatorje z frekvenčno vodenimi visoko učinkovitimi elektromotorji IE2. Z zamenjavo starih naprav z novimi visoko učinkovitimi napravami so omogočeni letni prihranki toplotne energije v višini 497 MWh kar pomeni letno zmanjšanje stroškov ogrevanja za 38.000 €. Letni prihranki električne energije pa so ocenjeni na 150 MWh ali 15.000 €. Skupni letni prihranki ukrepa znašajo 53.000 € ter zmanjšanje emisij CO2 za 246t.

Projekt je vodila in upravljala strokovna ekipa BTC, d.d., iz enote tehnično razvojnega sektorja v sestavi Janez Povše (direktor), Franc Zrimšek (vodja vzdrževanja) in Tomaž Damjan (strokovni sodelavec). Pri izvedbi investicije so sodelovali zunanji izvajalci (Merkur d.d., MPG-E d.o.o., Sauter Automatika d.o.o.).

Dvorana A 1
Tabela 2:
Doseženi energijski ter finančni prihranki v Dvorani A

 

Glavni cilj projekta je razvoj novega pristopa za podporo MSP pri racionalni rabi energije in širjenju učinkovitih tehnologij za pridobivanje energije. V sklopu izvajanj projektnih aktivnosti je IJS CEU dosegel sledeče rezultate:

Končni rezultat
Tabela 3: Doseženi rezultati v sklopu projekta