Pričakovani dosežki in rezultati

Glavni produkt projekta je razvoj novega pristopa za podporo malim in srednjim podjetjem pri racionalni rabi energije ter razširitvi učinkovitih tehnologij za pridobivanje energije. Z izvajanjem integriranih energetskih konceptov v osmih različnih poslovno-industrijskih conah se bojo skozi različne dejavnosti svetovanja odražale tudi prednosti razvitih strategij.

Pričakovani rezultati ukrepov so sledeči:

 • Razvoj različnih orodij in pristopov za analizo poslovno-industrijskih con in njihovo rabo energije ter za podporo upravljanja z energijo.
 • Prepoznavanje ključnih tehnologij v vsaki poslovno-industrijski coni.
 • Posredovanje informacij različnim interesnim skupinam (občine, drugi tehnološki centri, itd.) z več kot 100 različnimi medijskimi objavami glede ozaveščenosti in znanja o integraciji energetskih konceptov v poslovno-industrijske cone.
 • Izvajanje skupaj 80 študij izvedljivosti .
 • Razvoj in izvajanje integriranih rešitev v zvezi z naročanjem in upravljanjem z energijo.
 • Izvajanje najmanj 5 svetovalnih delavnic v posamezni poslovno-industrijski coni
 • Izvajanje 40 preliminarnih energetskih pregledov v malih in srednjih podjetjih.
 • Zmanjšanje emisij CO2 za 500t CO2 letno v posamezni poslovno-industrijski coni.
 • Zmanjšanje rabe primarne energije za 1.000 MWh v posamezni poslovno-industrijski coni.
 • Spodbujanje izvajanja ukrepov energetske učinkovitosti v vrednosti 350.000€ v posamezni poslovno-industrijski coni.
 • Razvoj spremljanja ukrepov.
 • Analiza in primerjava rezultatov med posameznimi poslovno-industrijskimi conami.

Pridobljene izkušnje na projektu lahko pomagajo najti in vzpostaviti nov pristop in nove celostne rešitve za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v poslovno-industrijski coni. Glede na strukturne značilnosti poslovno-industrijske cone in področja delovanja posamezne države je moč pričakovati različne rezultate.