Organizacijski koncept

Cilji:
Zagotavljanje učinkovitega in zelenega javnega naročanja ustreznih tehnologij ali naprav ali energije.

Uvod
Dokument “Organizacijski koncept skupnega naročanja proizvodov in energije” povzema organizacijo skupne nabave okolju prijaznih izdelkov več podjetij v okviru projekta in izven. Koncept opisuje razvoj okvira skupnega naročanja izdelkov, razvoj procesa skupnega javnega naročanja potrebnih tehnologij (ter njihove namestitve) ter skupnega naročanja energije kot potrebnega energenta.

Naročanje izdelkov ali energije
Cilj tega dela je razviti okvir za skupno naročanje izdelkov ali energije kot energenta za vsak poslovni park, ki je vključen v projekt. Pričujoči okvir naj bi podjetjem omogočil, da sodelujejo na dolgoročni osnovi pri nabavi skupnih produktov tudi po zaključku projektnih aktivnosti.

Osnovna načela skupnega in zelenega naročanja (skupnih) proizvodov ali blaga leži v doseganju primernejših cen, ki so posledica večje količine nakupov kot tudi zmanjševanje in delitev tveganj, dostopa do novih trgov, povečanja prožnosti, boljših storitvah za naročanja in širšo paleto izdelkov. To pomeni, da niso potrebni oteženi izračuni koristi in njihova razdelitev med sodelujočimi podjetji. Tako bi moral biti okvir sestavljen iz relativno enostavnega sporazuma, sklenjenega med zainteresiranimi podjetji, ki pokrivajo vsaj naslednja vprašanja:

  • seznam produktov (vključno z zahtevami glede kakovosti),
  • količine produktov in razpored nakupov,
  • seznam podjetij, ki so odgovorna za nakup,
  • metode in garancije plačila.

 

koncept pic

Tabela 1: Prikaz organizacijskega koncepta.