Skupna javna naročila in možnosti sodelovanja

Osnovni princip in prednosti skupnega postopka javnega naročanja je pri doseganju bolj konkurenčne cene, kar je posledica večje količine pri nakupu kot tudi za blažitev posledic in tveganja, dostopa do novih trgov, večjo fleksibilnost dobaviteljev, boljše storitve v nabavnih postopkih in širši obseg ponujenih izdelkov.

Najpomembnejše dejstvo skupnega procesa naročil med podjetji v BP BTC City Ljubljana je pri izboljšanju obstoječe situacije na področju energetske učinkovitosti. Ne le, da so podjetja, nagrajena z nižjimi stroški energije, vendar imajo vedno bolj  konkurenčno vlogo na trgu.

Za uspešno vzpostavitev postopka javnega naročila je potrebno primerno izhodišče. V sklopu navedenega je bil v BP BTC City Ljubljana najbolj primeren ukrep popolna zamenjava prezračevanja in klimatske naprave v hali A. V sklopu stavbe deluje več kot 150 različnih podjetij (trgovine, velik supermarket kot je Spar, Sportdirect.com, različna maloprodajna podjetja in pisarne), ki se nahajajo pod isto streho, kar ponuja potencial za skupno izvedbo ukrepov energetske učinkovitosti.

Z zamenjavo sistema prezračevanja z novim (visok izkoristek toplote in sodobni nadzor s krmilniki frekvence in centralnim nadzornim sistemom), so omogočeni prihranki toplote kakor tudi znatni prihranki električne energije zaradi novo vzpostavljenega sistema avtomatizacije.

Z zamenjavo klimatske naprave so omogočeni letni prihranki v višini 497.216 kWh toplotne energije, kar pomeni zmanjšanje stroškov za ogrevanje za 38.727 € / leto. V poletnem času je raba električne energije zmanjšana zaradi učinkovitega razmerja pri rekuperaciji toplote. Ocenjeni prihranki električne energije znašajo 150.000 kWh / leto ali 15.000 € / leto. Skupni prihranki znašajo 53.727 € / leto stroškov za energijo in zmanjšanje emisij CO2 za 246,581 ton.

V sklopu projekta je bila organizirana delavnica na temo spodbujanja prihodnih dejavnosti skupnega javnega naročanja. Namen delavnice je bil predstaviti možnosti sodelovanja posameznih družb v načinih financiranja (financiranje je ena od glavnih ovir za izvajanje ukrepa) posameznih ali skupnih ukrepov za energetsko učinkovitost in zmanjšanje posledično stroškov.

Delavnice se je udeležil tudi Tehnično razvojni sektor v sklopu BTC City Ljubljanakot glavni koordinator za izvajanje skupnih ukrepov za javna naročila v Hali A. Predstavili so model skupinskega pristopa (za izvedbo nove prezračevalne naprave) med podjetji v dvorani A. Glavni poudarek je bil na pridobivanju finančnih spodbud s strani dobaviteljev električne energije in plina.

Kljub najboljšim nameram so prisotna podjetja izpostavila skrb pri usklajevanju znotraj procesa sodelovanja. Osnovna skrb je bila zaradi časovne perspektive. Zaposleni v posameznih podjetjih bi s težavo opravljali dodatne naloge (poleg svojih obveznih naloh in zadolžitev na delovnem mestu), ki bi jih tovrstni projekt nedvomno zahteval (za kakovostno in popolno izpeljavo želenih ciljev).

Da bi premagali te ovire je IJS – CEU ponudil vlogo posrednika v procesu oblikovanja strategije za skupno naročanje. Opisana vloga vključuje naslednje dejavnosti:
• uvedba / izvajanje koncepta za posamezna podjetja,
• identifikacija primernih proizvodov, storitev ali energentov,
• priprava mehanizma skupnega javnega naročanja,
• podpora pri pogajanjih z dobavitelji energije, energentov ali storitev,
• podpora v sklopu oblikovanja pogodb.

Tudi prisotna podjetja so izrazila zanimanje in prevzela ustrezno pobudo pri:
• aktivnem sodelovanju,
• določeno podjetje lahko organizira predloge individualnih ponudb z želenimi zahtevami in pogoji, ki jih vsa zainteresirana podjetja lahko privzamejo,
• osrednjih nakupnih procesih,
• prilagoditvi dejavnosti med procesom prenove.