Ugotovitve in spoznanja

Skozi izvajanje projektnih aktivnosti in zadolžitev so bila izoblikovana sledeča spoznanja:

  • implementacijske aktivnosti so potrdile možnost uporabe integriranega energetskega koncepta v poslovno industrijskih conah,
  • energetska učinkovitost predstavlja izrazit potencial izboljšanja konkurenčnosti podjetij v poslovno industrijskih conah,
  • s povezovanjem podjetij s podobnimi aktivnostmi lahko dosežemo znatne prihranke s skupnimi ukrepi javnih naročil,
  • brez ustrezno izobraženih in motiviranih zaposlenih je doseganje zadanih ciljev na področju energetske učinkovitosti vprašljivo,
  • nadaljevanje izvajanja procesov in nenehno izboljševanje je ključ doseganja zadanih ciljev.