Poslovno-industrijska cona

Opis poslovno-industrijske cone BTC City Ljubljana :

Leta 1954 je bilo podjetje ustanovljeno z imenom Centralna skladišča ter leta 1990 preimenovano v Blagovno Trgovinski Center pod katerim imenom posluje še danes. Podjetje, ki je do takrat upravljalo s prostorom za skladiščenje, se je leta 1990 preobrazilo v delniško družbo, ki je postala odgovorna za izbiro novih, dobičkonosnih, kompatibilnih in konkurenčnih programov ter poslovnih vsebin, hkrati pa tudi za ustrezno infrastrukturo. Leta 1993 so prazni skladiščni prostori pričeli dobivati novo, privlačnejšo podobo, saj so v prenovljeni dvorani A nastale prve trgovine.

Danes je BTC City Ljubljana podjetje s sedežem v Ljubljani, ki upravlja s prostorom, na katerem skrbi za ponudbo poslovnih, trgovskih in rekreativnih, zabavnih in kulturnih dejavnosti, nudi logistične storitve ter storitve iz dejavnosti prostega časa. Z vsebino in obsegom se uvršča med največje storitvene centre v Evropi, saj se razprostira na 475.000 m2 ter združuje več kot 340 trgovin, tržnico, vodni park Atlantis, Millenium športni center, Casino Rio, Multipleks Kolosej, bencinski servis ter številne ponudnike gostinskih storitev.

Poslovna enota Logistični center kot ponudnik celovite logistike zagotavlja skladiščenje in vse storitve povezane z blagom ter distribucijo blaga in ima lastni carinski tovorni terminal. Z visoko kvalitetnimi logističnimi storitvami, vso potrebno informacijsko infrastrukturo in s svojimi poslovnimi partnerji je logistični center postal celovito stičišče logističnih in prometnih znanj v Sloveniji.

Leta 2012 je BTC City Ljubljana zagotavljala delovna mesta več kot 350 zaposlenim, ki skrbijo da delovni procesi in izvajanje storitev potekajo nemoteno. Družba je v večinski lasti zaposlenih, vodstva in upokojencev družbe.

BTC City Ljubljana se zaveda pomena skrbnega ravnanja z okoljem. Poseben poudarek se posledično namenja ravnanju z odpadki, ravnanju z vodo in zrakom, učinkoviti ter racionalni rabi energije.

Letni promet v letu 2012:

Prihodki od prodaje storitev: 52.907.099 €
Čisti dobiček poslovnega leta: 7.208.834 €

BTC
Slika 1: Poslovno industrijska cona BTC City.