Technology fact sheet

Partnerji goEco so razvili nekaj informativnih listov o različnih tehnologijah v sektorjih energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Informativni listi ponujajo številne smernice o načrtovanju in uporabi teh tehnologij.