Projektna brošura go Eco

Pridobljene izkušnje iz projekta bodo pomagale vzpostaviti splošni pristop in nove integrirane rešitve zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v poslovno–industrijskih conah.

Poglavitne izkušnje in nova spoznanja so navedena v projektni brošuri.

SLika brošura