Zloženka: Energetska učinkovitost v pisarniških prostorih

S pridobljenimi izkušnjami v sklopu projekta je IJS – CEU zasnoval zloženko “Energetska učinkovitost v poslovnih prostorih” s poudarkom na nizko – stroškovnih ukrepih, katere so naši partnerji prepoznali kot najbolj učinkovite.