Zloženka: Energetska učinkovitost v pisarniških prostorih

V sklopu go Eco projektnih aktivnosti (preliminarni energetski pregledi, svetovanje posameznim podjetjem, v poslovno-industrijski coni, izdelava študij izvedljivosti) je IJS – CEU bil osredotočen predvsem na izboljšanje energetske učinkovitosti v poslovnih stavbah ter posameznih prostorih (nakupovalni ter trgovski centri, poslovne stolpnice). S pridobljenimi izkušnjami je IJS – CEU zasnoval zloženko “Energetska učinkovitost v poslovnih prostorih” s poudarkom na nizko – stroškovnih ukrepih, katere so naši partnerji prepoznali kot najbolj učinkovite.

Zloženka je sestavljena iz dveh delov. Prvi del obsega opis projekta go Eco z izvedenimi aktivnostmi v sodelovanju z BTC City Ljubljana. Medtem pa je drugi del zloženke namenjen predstavitvi nizko-stroškovnih ukrepov po posameznih tehnologijah in sistemih (prezračevanje, hlajenje, razsvetljava, IKT).

Zloženka je prevedena v angleški jezik (“Energy efficiency in business facilities“) in je v uporabo celotnemu projektnem konzorciju.

Zloženka SLO

Zloženka: Energetska učinkovitost v pisarniških prostorih.