IEC

Integrovaná energetická koncepcia

    spoločný prístup k zvyšovaniu
ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

FV Panels

Fotovoltika

Obnoviteľný zdroj energie:
– výroba elektrickej energie
– úspora emisii znečisťujúcich látok a emisii oxidu uhličitého

Solarne sys.

Solárne systémy

Obnoviteľný zdroj energie:
možnosť ušetriť:
– 50 až 75 % nákladov na prípravu teplej vody
– cca. 30 % nákladov pri podpore vykurovania

CHP unit

KVET

Kombinovaná výroba elektriny a tepla:
– úspora primárnej energie
– úspora emisii znečisťujúcich látok a emisii oxidu uhličitého

 

Biomass

Biomasa

Obnoviteľný zdroj energie:
– lokálne dostupný
– ponúka možnosť využitia odpadových materiálov

Vitajte na stránke projektu Go ECO.

Projekt Go ECO bol financovaný z európskeho programu “Inteligentná energia pre Európu (INTELLIGENT ENERGY EUROPE)” a jeho cieľom bolo rozvíjať a uplatňovať integrované energetické koncepcie (IEK) vo vybraných priemyselných parkoch v ôsmich európskych krajinách.

Skúsenosti z projektu v budúcnosti prispejú k rozvoju integrovaného prístupu pomocou spoločných riešení pre zlepšenie energetickej účinnosti v komerčných priestoroch.

Navštívte taktiež národné podstránky krajín participujúcich v projekte, kde môžete získať podrobnejšie informácie o pokroku vo vývoji energetických stratégií a ich výsledkov v ďalších  priemyselných parkoch.