Akcie

Medzinárodná konferencia Úspory energie v priemyselných parkoch

goEco – Úspory energie v priemyselných parkoch

3. decembra 2015, 14:00 – 18:00, Paríž, Francúzsko

Miesto konania: Auberge de Paris Pajol, 20 esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris – France

Priemyselné parky sú z hľadiska sídiel spoločností, zamestnanosti a rastu miestnej ekonomiky zaujímavými ekonomicky rozvinutými oblasťami pre väčšinu európskych samospráv. Súčasne sú priemyselné parky oblasťami s vysokou spotrebou energie v dôsledku prebiehajúcich výrobných procesov, potreby chladenia, osvetlenia ako aj výroby elektriny a tepla.

Vzhľadom na to, že v priemyselných parkoch sú rôzne spoločnosti situované blízko seba, ponúkajú priemyselné parky rôzne možnosti spolupráce v oblasti energetiky. Odborníci z Európskej únie, vedeckých organizácií a zástupcovia energetických agentúr a priemyselných parkov sa budú zaoberať príležitosťami a prekážkami týkajúcimi sa úspor energie a emisií CO2 v podmienkach európskych priemyselných parkov.

Na medzinárodnej konferencii v Paríži sa hovorilo o výsledkoch a skúsenostiach z európskeho projektu goEco – Integrované energetické koncepcie pre priemyselné parky. Konferencia poskytla aktuálny prehľad o vývoji v rámci udržateľnej európskej priemyselnej politiky.

PROGRAM KONFERENCIE

Pre bližšíe informácie nás neváhajte kontaktovať.

Radi sme Vás videli v Paríži.

 

Prezentácie projektu goEco

Predstavitelia Energetického centra Bratislava v predchádzajúcom období prezentovali výsledky projektu goEco širšej verejnosti na viacerých podujatiach.

14. medzinárodné sympózium MEMS – na pôde Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Fórum podnikov COP 21 – organizované Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou.

FSOK_forum_1

Prednáška o moderných konzultačných službách v energetike – na pôde Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

DSC_2141