Cieľ

Hlavným cieľom projektu Go ECO bolo rozvíjať Integrovanú energetickú koncepciu, ako stratégiu štandardizovaného prístupu medzi konzorciom zapojených partnerov, zameranú na nasledovné ciele:

  • Analýza zásobovania energiou a štruktúry dopytu priemyselného parku, identifikácia potenciálnych energetických úspor a príslušných základných technológií.
  • Štúdie uskutočniteľnosti pre konkrétne základné technológie, ktoré by mali byť implementované jednotlivými podnikmi alebo v spoločnom prístupe medzi niekoľkými malými a strednými podnikmi (MSP) v priemyselnom parku.
  • Rozvoj Integrovanej energetickej koncepcie pre každý priemyselný park ako metodického dokumentu k implementácií spoločných krokov/akcií.
  • Vypracovanie dvoch scenárov o zmene energetickej spotreby a výroby do roku 2020 a kvantifikácia potrieb/opatrení.
  • Implementácia rozvinutej stratégie v každom priemyselnom parku prostredníctvom konzultácií týkajúcich sa finančných, prevádzkových a obstarávacích záležitostí, projektového rozvoja, výberového konania  ako aj nízko-nákladových investícií.
  • Vytvorenie monitoringu implementovaných opatrení prostredníctvom zavádzania systému energetického manažmentu.
  • Rozvoj a implementácia integrovaných energetických koncepcií/stratégií pre priemyselné parky.