Cieľová skupina

Projekt bol predovšetkým zameraný  pre:

  • tvorcov politík na miestnej a národnej úrovni,
  • miestne podniky v priemyselných parkoch, najmä malé a stredné podniky,
  • energetické agentúry a firmy zaoberajúcimi sa energetickými službami.

PP