Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na:

Energy Centre Bratislava
Ambrova 35
831 01 Bratislava 37
Slovakia
Tel.: +421 2 593 000 91
Fax: +421 2 593 000 97
office@ecb.sk
www.ecb.sk