Linky

APES – Asociácia Poskytovateľov Energetických Služieb

GPP – Green Public Procurement / Zelené verejné obstarávania

Atlas OZE – Atlas obnoviteľných zddrojov energie na Slovensku

Slnko k službám – všetko o tepelnom využívaní slnečnej energie

Palisol – monitorovanie solárneho systému na hospici v Palárikov

CEVO – Centrum pre verejné osvetlenie

Úspory energie – Bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti