o ECB

Energetické centrum Bratislava

Občianske združenie Energetické centrum Bratislava (ECB) bolo založené v roku 1999. ECB je priamym následníkom ECEC – Energetického centra Európskeho spoločenstva, ktoré vzniklo v roku 1992. Poslaním ECB je iniciovať a podporovať rozvoj a využívanie energeticky efektívnych technológií a obnoviteľných zdrojov energie.

Za roky svojej činnosti sa ECB stalo partnerom medzinárodnej spolupráce, oponentom legislatívnych návrhov, koordinátorom medzinárodných projektov a, prirodzene, kontaktným miestom firiem podnikajúcich v energetike. ECB poskytuje nezávislé poradenstvo privátnej aj verejnej sfére predovšetkým v oblastiach energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie.