Projekt Go ECO

Priemyselné parky (alebo priemyselné zóny) ponúkajú rôzne príležitosti a synergické efekty pre rozumné využívanie energie a rozšírenie efektívnych technológií výroby energie (Obnoviteľné zdroje energie – OZE, Kombinovanej výroby elektriny a tepla – KVET). Najmä MSP v takýchto parkoch čelia často podobným problémom s implementovaním prierezových (základných) technológií efektívnej a udržateľnej výroby a využívania energie. Spolupráca medzi príslušnými spoločnosťami je kľúčom k využitiu existujúcich inovačných potenciálov v týchto technológiách. Preto hlavným cieľom projektu Go ECO bola aplikácia nového kooperatívneho prístupu k redukovaniu energetickej spotreby a emisií CO2 v existujúcich priemyselných parkoch. Napríklad spoločný rozvoj a implementácia Integrovaných energetických koncepcií v priemyselných parkoch v ôsmych partnerských krajinách.

Projektový partner:

BEA – Berliner Energieagentur (koordinátor; Nemecko)
SEA – Skåne Energy Agency (Švédsko)
ARENE – ARENE Ile-de-France  (Francúzsko)
SEVEn – Středisko pro efektivní využívání energie (Česká republika)
BAPE – Baltic Energy Conservation Agency (Poľsko)
Ekodoma – Energy efficiency and sustainable energy supply (Lotyšsko)
JSI –  The Jožef Stefan Institute (Slovinsko)