Spoločnosti

Spoločnosti v priemyselnom parku.

1 Polana-vlnarske zavody, s.r.o.
2 Bodyland-underwear, s.r.o.
3 B6 Slovakia, s.r.o.
4 BK kovotrade, s.r.o.
5 Schiller, s.r.o.
6 Tomos, s.r.o.
7 LCTEX, s.r.o.
8 LCWOOD, s.r.o.
9 TASLO, s.r.o.
10 Novis, s.r.o.
11 EUROPAK s.r.o.